Områder

Denne siden viser en oversikt over foreningens områder og utstyr vi disponerer. Husk at lekeplassutstyr og benker koster mye i innkjøp, så ta godt vare på lekeplass- og parkutstyret som er plassert rundt i boligfeltet.

Oversikt over eierskap til nabolagets tomter finnes på VESTFOLDKART og i MATRIKKELEN.


Oversikt
Listen ble sist oppdatert 39.sep 2016. 

Område  NrPlassering  Lekeplasskontakt
 01 - Lekeplass Revetalkollen 22 Morten Løvaas
 02 - Lekeplass Revetalkollen 16 Knut Hedlund
 03 - Lekeplass Revetalkollen 9 Aleksander Kulseng    
 04 - Lekeplass Lefsrødåsveien 4 Hanne Solli
 05 - Lekeplass Lefsrødåsveien 10 Marianne Rustan
 06 - Lekeplass Harestien 4 Morten Løvaas
 07 - Lekeplass Røyskattlia 18 Morten Skjeggestad
 08 - Lekeplass Grevlingstien 39 Kai Gunnar Lillefosse
 09 - Lekeplass Mellom Grevlingstien 10 og Røyskattlia 9 Thor Erik Paulsen
 10 - Lekeplass Mellom Rådyrstien 8 og Elgstien 11 Stine Ermesjø / Neil McNamara
 11 - Lekeplass Tykkemarkveien 1 Fredrik Bjørnstad
 12 - Lekeplass Elgstien 20 Are Jacobsen
 13 - Nærmiljøanl. Nærmiljøanlegget ved Revestien Styret i Velforeningen
 14 - Ballpark Ballparken ved Lefsrødåsveien Kjetil Stensholt
 15 - Turstier Tursti ved Ballparken Ikke foreningens område.


Kart

Rørås Velforening - Områder

Her kan du se områder av interesse for velforeningens medlemmer. Disse korresponderer med listen over.

Diskusjonsgrupper

Rørås Velforening ønsker å tilrettelegge for aktiv deltakelse både i boligfeltet og på nett. Vi har derfor laget diskusjonsgrupper for hver lekeplass (rulles fortløpende ut etter hvert som administrator blir ferdig med disse). Vi ønsker en god og saklig debatt. I margen til venstre finner du områdene våre, og diskusjonsforumene finnes nederst på hver side. Alle kan lese innlegg, men du må søke medlemskap i hver enkelt gruppe for å kunne skrive noe selv.

Vi har utarbeidet en veiledning til hvordan du søker medlemskap i gruppene, den finner du VED Å TRYKKE HER!
NB: Du ha en google konto for å kunne skrive innlegg.